گردان شهید آوینی


برای ادامه بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.
  • گردان قرآنی شهیدآوینی


"بسم رب الحسین(ع)"

در سوره ناس خداوند در آیه اول اشاره به پناه بردن میکند با توجه به واژه پناه بردن یعنی وجود یک حادثه خط ناک که خداوند پنا گاهی معرفی کرده است.

خداسه پناه گاه متفاوت معرفی می کند از شر چه کسی؟از شر وسواس و خناس.

خناس را می توان افرادی معرفی کرد که آدمی را برای رسیدن به کار نیک باز میدارد مثل دوستانی نا اهل .حال با توجه به سوره خداوند خناس را به دو دسته جنیان و آدمیان معرفی میکند که می توان برای انسان چه از نظر روحی چه از نظر چسمی خطر ناک باشند. افراد متعددی با حسین بن علی (ع)از مید نه به قصد کرب و بلا همراه شدند اما وسوسه های که داشتند و بر خورد آنها با خناسیان باعث شد حتی امام خود را تنها بگذارند.

انشا الله با توکل به خدا و توجه به قرآن بتوانیم وسوسه ها .خناس های زندگی خود را بشناسیم تا بتوانیم امام زمان خود را یاری کنیم.


متن:رضا جهانبین

   • گردان قرآنی شهیدآوینی


"به نام خدا"


در آغاز سوره فلق خداوند به بندگان خطاب می فرمایید که ای بنده من بگو پناه می برم به رب فلق با توجه به واژه پناه بردن می توان فهمید که خدا ما را ازوجود یک حادثه خبرمی دهد که می فرمایید پنهاه ببرید ازچه حادثه ای ؟در ادامه سوره باتوجه به کلمه فلق و معنی آن به منعی(پیدارشدن.آشکارشدن)می توان پی برد به خداوند پناه  می بریم از چیزی که فلق شده وآشکار می شود. از شره بعضی از انسان های که با توجه به پلیدی که دارند دنیا را گودالی می کنند و اتمام ظلت خود را درآنجا پیاده می کنند .امروز در غزه کشورهای غاصب ستمگر فلقی هستند برای ایجاد یک تاریکی وظلت بسیار بزرگ.
دسته دیگر که خداوند اشاره می کندهمان حسود های هستند که حسادت خود رابراز می کنند وباتوجه به جمله فوق می توان نمونه ای بی بدیل را در عرصه حسادت مثال زد نمونه هزاران سال عبادت درمحضر خدا را بایک حسادت تعویض کرد برای و ایجاد گناه از ازال تا ابد تمام جهانیان را گرفتار گناه کند.
امیدواریم که با دوری از حسادت وبصیرت مانند نوری که آسمان را روشن میکند پشت امام عصر باشیم وبرای روشن شدن جهان از پلیدی ها وبیدارگری...!!

متن:رضا جهانبین


  • گردان قرآنی شهیدآوینی

آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ای

برای ادامه بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید

:
  • گردان قرآنی شهیدآوینی
  • گردان قرآنی شهیدآوینی

برای ادامه بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید.

  • گردان قرآنی شهیدآوینی